پیدا

1586 box:

درخواست حذف اطلاعات

19مهر97 ساعت13 اومدی دنبالم و باهم رفتیم گردش ... بهم گفتی میخوام ببرمت ش ز ناهار بدمت "" منم خوش خوشان ... خودت ناهار خورده بودی دس پخت مامان جان جان ُ ... رفتیم نصرت ش ز و ی شیشلیگ خوشمزه زدیم بر بدن"" رفتیم جنگل هزار پله ... خعلی وقت بود دوتایی نرفته بودیم جنگل یاد جوونیامون افتاده بودیم"" عشقم ک داشت از درختا بالا میرفت برای چیدن کنس و ولیک و اینا منم همراهش میچیدم و کلی کیف کردیم ... هوای عالی و کلی ع ای خوشگل و دوست داشتنی ... داشتم سوار ماشین میشدم دیدم دوتا نایلون هست پشت ماشین گفتم مال منه گفتی آره برا تو یدم "" دیدم اسپره و قیچی ک گفته بودم وبرام یدی و کلی ذوق و از بوی اسپرام نگم ک چقد خوش بو هست ... عالی بود موز هم برام یدی "" دستت طلا عشقم خدا برکت بده و روزی و برکتت بیشتر بشه عشقمممنونم بخاطر همه چی عشقم ... دوستت دارم فراوون فراوون خیلی مخلص ام "" خداروشکر به خاطر همه چی به خاطر وجود عشقم تو زندگیم ... خدایا شکرت ک حواسمون جمع میکنی ک بخاطر زندگیمونم شده حواسمون به هم باشه و این قشنگ ترین قسمت زندگی ِ ... خدایا شکرت